Rejestrowanie znaków towarowych w Urzędzie Patentowym

Jakikolwiek znak towarowy, nawet niezastrzeżony w UP, objęty jest pieczą ustawową. Umożliwia to rozporządzenie o ochronie konkurencji i odbiorców, lub kodeks cywilny. Teoretycznie rejestracja nie jest nieodzowna, aby podlegać zasadniczej ochronie prawnej znaku towarowego.

interes

Autor: Kārlis Dambrāns
Źródło: http://www.flickr.com
Zastrzeżenie znaku towarowego zapewnia, że pozostałe podmioty nie będą miały żadnego prawa do naruszania chronionego symbolu, a w razie potrzeby o wiele swobodniej nam będzie udaremnić nieprawe postępowania konkurencji.
Rejestracja znaków towarowych to złożenie w Urzędzie Patentowym właściwego wniosku. W związku z tym, że symbol towarowy zgłasza się stale dla określonych produktów, bądź usług, wypada je również wyznaczyć we wniosku. Wybór miejsc w spisie powinien być jednak przemyślany, gdyż po złożeniu wniosku w Urzędzie nie ma już możliwości dopisania do niego żadnych pozycji. Warto w związku z tym uwzględnić nie tylko produkty, jakie obecnie znaczymy symbolem, ale także ewentualne zastosowanie znaku w przyszłości, w szczególności jeśli zgłaszanym znakiem jest miano naszej jednostki. Należy mieć na uwadze, że wykaz towarów, czy też usług, dla jakich znak zgłosiliśmy ma olbrzymie znaczenie ponieważ określa zasięg zabezpieczenia (gaśnice Warszawa) naszego znaku.
rachunkowości

Autor: EnergieAgentur.NRW
Źródło: http://www.flickr.com
Prośba o udostępnienie prawa ochronnego jest możliwość złożyć samodzielnie, względnie za pomocą kompetentnego pełnomocnika, którym może być tylko rzecznik patentowy.

Rzecznik patentowy poza fachowym przygotowaniem wniosku, w tym rejestru produktów, ma możliwość również sporządzić badanie zdolności rejestracyjnej symbolu i ocenić szanse na jego rejestrację. Rzecznik może także pomóc wykonać procedurę rejestracji w urzędzie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*