O co chodzi w sprawdzaniu ryzyka zawodowego w zakładzie pracy? Jak to wygląda, dlaczego jest potrzebne?

Przez ryzyko zawodowe rozumieć należy możliwość zaistnienia niepożądanych zagrożeń mających związek z konkretną pracą, wywołujących straty oraz ich skutków dla zdrowia lub życia pracowników. Przez to więc niezbędna jest systematyczna ocena ryzyka zawodowego, jakiej celem będzie sprawdzenie, co w danym miejscu zatrudnienia oraz na określonym stanowisku może wywołać negatywne skutki zdrowotne.

praca w biurze

Autor: Jim Larrison
Źródło: http://www.flickr.com
Przeprowadzona ocena tego rodzaju jest dla właściciela firmy podstawą dla zastosowania środków zmniejszających lub eliminujących zagrożenia występujące w środowisku pracy. Niesamowicie istotne jest także, żeby pracownicy zdawali sobie sprawę z ryzyka zawodowego, które bierze się z wykonywanej przez nich pracy, więc obowiązkiem pracodawcy jest na pewno poinformowanie ich o rezultacie przeprowadzonej oceny i wprowadzonych środkach zaradczych.Kurs (ciąg dalszy tego materiału- BHPProfesjonalnie > ciekawy serwis)Odnosi się to do różnych dziedzin, dajmy na to czy prace przy urządzeniach elektroenergetycznych są na pewno bezpieczne, a jak nie, to jakiego rodzaju środki wprowadzono, żeby było bezpieczniej – dużo więcej przeczytasz pod tym adresem.

Proces oceniania ryzyka zawodowego przebiega tak samo dla każdego stanowiska pracy, dzieli się na cztery najważniejsze etapy. Pierwszym z nich jest powołanie zespołu. Musi to być zespół jednostek, które posiadają odpowiednie przygotowanie do wykonania oceny ryzyka zawodowego. W tego typu prace powinien być także zaangażowany pracownik, którego stanowisko jest oceniane. Kolejny etap to analizowanie oraz opisanie takiego stanowiska. W ten sposób możemy ustalić, jakie zadania oraz w jaki sposób pracownik wykonuje. Następny etap to identyfikacja zagrożeń, jakie są właściwe dla danego miejsca pracy. Odbywa się to w oparciu o wywiad z osobą zatrudnionym na konkretnym stanowisku i listy kontrolne, które zawierają ewentualne zagrożenia oraz wcześniej pozyskane informacje. Na końcu po opisaniu stanowiska pracy oraz identyfikacji zagrożeń zespół dokonuje właściwej oceny ryzyka zawodowego.

ryzyko

Autor: istock
Źródło: istockphoto.com
Ocena ryzyka polega głównie na nadaniu wartości różnego rodzaju elementom miary ryzyka. Tak więc analizuje się prawdopodobieństwo zdarzenia, skalę skutków mogących wystąpić przez zagrożenie i stopień narażenia osoby zatrudnionej. Na pewno jeżeli ocena ryzyka zawodowego szkolenie może być pomocne, ponieważ w ten sposób cały proces może zostać lepiej przeprowadzony – akademiaecoms.pl/szkolenia/bezpieczenstwo-i-higiena-pracy-przy-urzadzeniach-i-instalacjach-energetycznych-wymagania-wynikajace-z-nowych-regulacji/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*