Problem ze zdefiniowaniem pojęcia własność

„Własność” to pozornie skomplikowane pojęcie. Intuicyjnie już przedszkolaki wiedzą co to jest własność. Ta zabawka jest moja, zaś tamta należy do Kasi, i wszystko jest zrozumiałe. Pogwałcenie cudzej własności miewa niemiłe skutki w postaci oberwania łopatką lub kubełkiem.

Spróbujmy jednak sformułować „własność” w sposób precyzyjniejszy, poza intuicyjny.

Miej świadomość, że nasze odnośniki prowadzą tylko do najbardziej interesujących witryn, na których znajdziesz wyłącznie wartościowe informacje.

Prawa autorskie osobiste – skrótowo „własność”, da się ująć na dwa sposoby: w sposób negatywny, poprzez wyznaczenie granic własności, czyli właścicielowi wolno z przedmiotem zrobić wszystko co nie jest zakazane przepisami prawa lub regułami współegzystowania społecznego.

naprawa laptopów drLaptop

Autor: Dell Inc.
Źródło: http://www.flickr.com

A powiedziawszy językiem praktycznym – wolno mi ze swoim autem uczynić wszystko co tylko zechcę, pod warunkiem iż nie będę przejeżdżał staruszki na pasach oraz będę miał prawo jazdy. Wniosek z tego , że własne auto mogę sprzedać, wynająć bądź też sprezentować. Z kolei w sposób pozytywny określamy „własność” określając co wolno posiadaczowi. Odpowiednie przepisy prawa cywilnego regulują kwestie kupowania, sprzedawania lub też spadku w wypadku prawa własności. Zamierzenie nie użyłem słowa „przedmiot”, ponieważ prawa dotyczące własności mieszczą w sobie również dobra nie rzeczowe, tj. własność intelektualna, znaki towarowe, a nawet tak zwaną markę, a więc zespół właściwości odróżniających dany towar na rynku.

Wedle słonika własność intelektualna jest to całość praw dotyczących dóbr nienamacalnych, takich jak prawa autorów do dzieł muzycznych, malarskich, literackich a także wynalazków oraz znaki towarowe a więc ochrona własności intelektualnej w jakiej skład zgodnie z przepisami międzynarodowymi wchodzą właśnie prawa do wzornictwa przemysłowego, znaków towarowych i patentów (w naszym prawie również projekty układów scalonych). Istnieją natomiast różne opinie związane z własnością intelektualną. Niektórzy naukowcy negują zasadność wyodrębnienia własności intelektualnej od własności przemysłowej. Wymagano, aby jednostkowe składniki obydwu tych praw potraktować samodzielnie. Nie dziwi więc, że przeciętny człowiek ma trudności ze pojęciem zawiłości własności intelektualnej. Wynika stąd skłonność u nabywców do ignorowania praw własności intelektualnej , co może sprzyjać piractwu i stratom finansowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*