Podatki w samorządach – jak je uiszczać?

Brak jest jednobrzmiącej zgodnej z prawem definicji podatków lokalnych. Podatki oraz opłaty kwalifikowane przez ustawodawcę do kategorii podatków lokalnych są wprawdzie enumeratywnie wyliczone w rozporządzeniu o daninach i opłatach lokalnych, jednak na liście tej nie znajdują się inne świadczenia podatkowe, jakie posiadają cechy podatków lokalnych, ale uregulowane zostały w innych ustawach.

Zgodnie z doktryną prawa finansów publicznych podatki lokalne stanowią te taksy, względem których jednostki samorządu posiadają władztwo podatkowe. Zawiera one prawo prawnik prawo budowlane wrocław organów jednostek samorządu terytorialnego do poboru określonych podatków na rzecz regionalnego budżetu jak też do kształtowania wymiaru takich taks głównie przez możność ustalania konkretnych przeliczników podatkowych oraz wdrażania ulg i zwolnień.

zielony klawisz tax na klawiaturze

Autor: GotCredit
Źródło: http://www.flickr.com

Biorąc pod uwagę przepisy ustawowe i doktrynę prawa finansów publicznych do kategorii podatków lokalnych przynależą: podatek od nieruchomości, uregulowany rozporządzeniem o podatkach a także opłatach lokalnych, podatek od środków komunikacyjnych, uregulowany ustawą o podatkach jak też opłatach lokalnych: podatek agrarny, uregulowany ustawą o podatku rolnym, podatek leśny, uregulowany ustawą o podatku leśnym, podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej, uregulowany regulacją o zryczałtowanym podatku dochodowym od poniektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatek od spadków i darowizn, uregulowany ustawą o podatku od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, uregulowany rozporządzeniem o podatku od czynności cywilnoprawnych – – pomaga w podatkach. Na mocy innych regulacji prawnych rady gminy bądź też burmistrzowie, wójtowie, prezydenci mogą w pewnym zakresie kształtować poniektóre fragmenty konstrukcyjne tych podatków, przede wszystkim stawki podatkowe jak też ulgi i zwolnienia.

Na przykład jeżeli idzie o podatki Olsztyn, podatek leśny obliczane jest podług przeciętnej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku 2014, zaś podatek agrarny wyliczony będzie podług przeciętnej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających trymestr poprzedzający rok podatkowy 2015 która wynosi 61,37 za 1 dt.

Podatki lokalne to jedno z istotniejszych źródeł przychodu samorządów. W założeniu miały one pomóc samorządom w utrzymaniu większej niezależności od budżetu centralnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*