Pełna księgowość czy uproszczona księgowość – jaki jest najlepszy wybór dla nowo załozonego biznesu?

Księgowość jest podstawowym elementem składowym rachunkowości. Księgowość stanowi część rejestracyjną rachunkowości.
Księgowość polega na zapisywaniu w ujęciu pieniężnym, a czasem w ujęciu ilościowym, dobrze udokumentowanych zdarzeń gospodarczych, które wywołują modernizacje w majątku jednostki gospodarującej i źródłach jego pochodzenia. Księgowość to nie tylko wypełnianie rubryk, zbieranie i przepisywanie kwot z rachunków i faktur, czyli prosta rejestracja zdarzeń finansowych.

Od tego, jakie są przyjęte reguły finansowe w danej organizacji, czyli np. jak jest ułożony plan kont, jak są kwalifikowane wydatki programowe i administracyjne, zależy końcowy wynik finansowy organizacji, a więc finansowy wskaźnik tej działalności. Kolejnej strony, wyraźny, konsekwentny i rzetelny rodzaj prowadzenia ksiąg finansowych jest jedną z najlepszych rekomendacji owej organizacji. Szczegółowy plan kont i system księgowy niezmiernie ułatwia rozliczanie się z zdobytych dotacji, pozwala na sprawne generowanie koniecznych wiadomości na temat np. kosztów konkretnego programu, kosztów administracyjnych, pomoże przy ocenie rentowności działania całej firmy i usprawnia jej pracę.Uproszczona księgowość czy pełna księgowość – takie zapytanie zadaje sobie mnóstwo początkujących przedsiębiorców. I to nie tylko w kontekście – co wybrać? – bo zwykle nowy biznesmen nawet nie zdaje sobie sprawy, jaka potęga drzemie w danych finansowych i informacjach, jakie można wydobyć z pełnej księgowości. Często kierowane jest pytanie, czemu ma firma, pomimo że mała, musi prowadzić pełną księgowość? Zobacz więcej:

A więc, księgowość uproszczona to zbiór głównych, prostych zasad zbierania danych finansowych, wytworzony przez władze skarbowe do określenia zobowiązań podatkowych nieduzych biznesów. Podstawową zasadą uproszczonej księgowości jest właśnie obliczenie podatku.

Zakładanie firmy

Autor: KAMEERU
Źródło: http://www.flickr.com

Czemu została wymyślona uproszczona księgowość? Ponieważ jakoś należy te podatki obliczać i kontrolować, a w przypadku niewielkich przedsiębiorców, trudno przymuszać do prowadzenia skomplikowanej i kosztownej księgowości pełnej. Mamy 3 główne formy uproszczonej księgowości:- karta podatkowa,- ryczałt ewidencjonowany, – książka przychodów i rozchodów.Walorem uproszczonej księgowości jest to, że jest stosunkowo prosta i tania, a wadą, że nie mówi nam o stanie firmy praktycznie nic poza wysokością podatku i, ewentualnie, poziomem przychodów.

Pełna księgowość (zobacz jakie profity oferuje usługi księgowe Account sp. z o.o.) to całkowicie inna historia. To szeroki, precyzyjny, skomplikowany i dokładnie sformalizowany system ewidencji zdarzeń gospodarczych, będący częścią Rachunkowości, a służący do kontroli, analizowania i generowania informacji na temat sytuacji firmy w owym momencie lub na przestrzeni jakiegoś czasu. Pełna księgowość służy nie tylko do obliczenia podatku – choć to również, ale przede wszystkim do wytworzenia pełnego obrazu finansów przedsiębiorstwa. Autor: aspatrust.com/

Dlatego w pełnej księgowości, używając genialnego systemu podwójnego zapisu (każda operacja musi pojawić się na dwóch kontach,) zapisuje się absolutnie każdy grosz przechodżacy przez firmę, a dodatkowo operacje bezgotówkowe, które mogą mieć odzwierciedlenie w wynikach finansowych (np. strata wartości środka trwałego, lub groźba wypłaty odszkodowania itp.). Zasady zapisywania zdarzeń gospodarczych zapisane są ściśle w ustawach i zbiorach zasad co sprawia, że możemy porównywać przedsiębiorstwa między sobą, bo wszystkie używają tych samych zasad i co daje nam bezpieczeństwo, że firmy nie będą sobie wymyślać własnych zasad w celu zsałszowania wyników – np. żeby wyłudzić kredyt albo omamić inwestora.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*