Elektroniczne przesyłanie podatku dochodowego od osób fizycznych

Elektroniczne wypełnianie i rozliczanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych to dla nikogo nie powinna być żadna sensacja. W teraźniejszych czasach przez Internet zrobić można coraz więcej czynności, nawet tych najbardziej poważnych związanych chociażby z dokonywaniem przelewów bankowych, czy też prowadzeniem swojej działalności gospodarczej. Od pewnego czasu istnieje również szansa elektronicznego kontaktowania się z różnymi urzędami i organami Państwowymi, a czynności te potrzebują wyłącznie posiadania laptopa z dostępem do Internetu, bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego potwierdzanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

[…]

Czytaj dalej… from Elektroniczne przesyłanie podatku dochodowego od osób fizycznych