Najważniejsze zadania mistrza produkcji w przemyśle automobilowym

Celem pracy tak zwanego mistrza produkcji jest głównie realizacja planu produkcyjnego zgodnie z obowiązującymi normami, gwarantująca założoną jakość oraz ilość produkcji w ramach przewidzianego czasu jak też wydatków.

firma przeprowadzkowa

Autor: Ninian Reid
Źródło: http://www.flickr.com

W przypadku stwierdzenia opóźnień w wykonaniu założonego planu bądź wystąpienia jakichś niezgodności, mistrz produkcji podjąć powinien adiustujące działania celem wykluczenia produkcyjnych zagrożeń. Mistrz produkcji uczestniczy także w rozmaITego rodzaju przedsięwzięciach mających, jakie mają na celu otwarcie całkowicie nowej produkcji oraz wspomaga podwładnych w czasie wdrażania nowych technik produkcyjnych. Kontroluje przestrzeganie przepisów BHP i ochrony ppoż.

Czy masz ochotę, poznać inne tego rodzaju wiadomości? Jeśli tak, to kliknij ten odsyłacz oraz zobacz w artykule (https://www.traple.pl/blog) więcej danych. One zapewne też Cię zainteresują.

Na podstawie dotychczasowego zużycia a także planowanych potrzeb składa również zapotrzebowanie na narzędzia, środki trwałe nieodzowne do zachowania ciągłości wytwórczości. Analizuje potrzeby kwalifikacyjne jak też aktualne kompetencje podległych mu pracobiorców oraz na ich podwalinie planuje kursu lub sam realizuje szkolenia instruktażowe dla załogi (z ustaw, nowych technologii, norm itd.)

Praca w takim zawodzie wymaga z pewnością zdolności radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz stresowych. W tym zawodzie wymagana jest również umiejętność pracy w zespole (kierowanie grupą podległych pracobiorców) i otwarty, zrozumiały styl komunikowania się. Mistrz produkcji musi mieć prócz tego doskonały wzrok, słuch jak też rozróżniać barwy. Niezwykle istotna jest precyzyjność a także zdolność koncentracji. Swoistość zawodu wymaga również technicznych uzdolnień.

Przeciwwskazaniem do wykonywania tego zawodu może być niestety skłonność do uczuleń, reakcja alergiczna na paliwa płynne, płyny eksploatacyjne (na przykład płyn chłodniczy bądź hamulcowy).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*