Jakimi cechami powinien się wyróżniać odpowiedni kandydat na kierownika regionalnego?

Tego typu kierownik sprzedaży ma za zadanie urządzać pracę wszystkich oddziałów przedsiębiorstwa na podległym jemu obszarze i zarządza swoją komórką. Jest to stanowisko bardzo odpowiedzialne oraz wymagające znacznego doświadczenia i określonych umiejętności.
Manager tworzy krótko- i długookresowe plany sprzedażowe, dba również o ich prawidłowe wykonywanie.

Taki kierownik regionalny wydaje zadania dla pojedynczych wydziałów, sprawuje nadzór nad zespołem przedstawicieli handlowych. Regionalny kierownik sprzedaży zajmuje się m.in. administrowaniem zespołem przedstawicieli handlowych, czyli zajmuje się ich motywowaniem, dba o właściwe środowisko pracy, zapewnia kursy i rozlicza z powierzonych projektów. Do innego typu obowiązków zalicza się tworzenie planów sprzedażowych i kontrola ich realizacji. Następnym obowiązkiem jest monitorowanie rynku i przedsięwzięć konkurencji. Jeszcze innym obowiązkiem jest badanie potrzeb odbiorców czy sprawowanie nadzoru nad pracą podległych jemu filii czy kontrola standardów sprzedaży.
kierownik regionalny

Autor: Gobierno Aguascalientes
Źródło: http://www.flickr.com
Do obowiązków kierownika regionalnego zalicza się również ustalanie warunków handlowych z klientami czy reprezentowanie firmy i troszczenie się o jej pozytywny wizerunek. Kierownik regionalny musi legitymować się wykształceniem wyższym, najlepiej ekonomicznym albo z dziedziny, w jakiej działa dana firma. Czasami jednak odpowiednie okazuje się być doświadczenie i wykształcenie średnie. Konieczne jest przynajmniej kilkuletnie doświadczenie w administrowaniu sprzedażą i w sprzedaży towarów z działu reprezentowanego przez firmę.

Wymagana może być także znajomość języka angielskiego, prawo (zobacz – adwokat wrocław) jazdy kat. B, dobra umiejętność rynku, na którym funkcjonuje firma, a także umiejętność obsługiwania komputera.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*