Jakiego rodzaju dane należy przekazać przy zmianie dystrybutora gazu jeżeli chcielibyśmy uzyskać korzystną propozycję?

Coraz więcej jest zmian dostawcy gazu. Klienci zauważają, że w sprawie wyboru optymalnej oferty gazowej, aktywność może dać korzyści finansowe.
Na rynku gazu podobnie jak to się dzieje na rynku energii elektrycznej, cena na sprzedaż paliwa gazowego jest uwolniona, lecz stawki za dostawę powinien zatwierdzić prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Analogiczna jest także procedura zmiany sprzedawcy. Nade wszystko przy podpisaniu umowy z nowym dostawcą gazu nie jest konieczne zawieranie dwóch oddzielnych kontraktów, z jakich jeden jest zawierany na sprzedaż a kolejny na dostawę. Ten, kto zawrze kompleksową umowę z nowym dostawcą gazu, będzie otrzymywał tylko jedną fakturę. Obrót gazem jest to działalność koncesjonowana a znaczy to, że sprzedawca, który oferuje zawarcie umowy na sprzedaż gazu, powinien mieć koncesję. Sprzedaż (lombard warszawa) gazu tak jak sprzedaż prądu odbywa się na regule TPA, gdyż dostawca oprócz koncesji, mieć musi także umowę z właściwym operatorem przesyłowego systemu lub systemu dystrybucyjnego.
klawiatura

Autor: www.spolecznieodpowiedzialni.pl
Źródło: www.spolecznieodpowiedzialni.pl

Klient zmieniający sprzedawcę gazu posiada nadzieję na otrzymanie korzystnej oferty. Do przygotowania tego typu oferty sprzedawca potrzebować będzie informacje, które znaleźć można na Fakturach albo dotychczasowej umowie. Jest to 12-to miesięczne zużycie gazu, które jest wyrażone w kWh w poszczególnych taryfowych grupach w podziale na miesiące. Jest to również moc umowna, która jest definiowana dla pojedynczych punktów poboru. Informacją jest także termin obowiązywania obecnej umowy, a także czas wypowiedzenia tej umowy. Jest to także informacja, do którego Oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa jest przyłączony punkt poboru.

Żeby sporządzić dokładniejszą wycenę oraz bardziej intratną dla klienta, informacje trzeba podać oddzielnie do każdego punktu poboru gazu. Dokładne określenie obu takich parametrów będzie pozwalać na uniknięcie możliwych kar, które wiążą się z przekroczeniami lub z niepełnym wykorzystaniem mocy oraz gazu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*