Jakie działania odnośnie wierzyciela podejmuje firma windykacyjna?

Funkcjonujemy w czasach, gdy w każdym miejscu czyha na nas jakaś okazja na wydawanie pieniędzy. Z jednej strony to dobrze, że możemy nabywać przedmioty najwyższej klasy, z drugiej jednak istnieje duża możliwość tego, że będziemy kupować za dużo i wpadniemy w tzw. spiralę zadłużenia.
W tym czasie najprawdopodobniej odezwie się do nas pewna spółka, której członkowie personelu będą starać się namówić nas na spłacenie zobowiązania.

Taka firma windykacyjna mogłaby pozornie przynosić na myśl działania takiego urzędnika jak komornik, jednak ma od niego o wiele mniejsze prawa. Członkowie personelu takiej spółki restrukturyzacja firmy mogą przykładowo wysłać do nas monit o ugodowe rozwiązanie problemu. Często za tego typu działania tego typu firma nie żąda jakiejkolwiek prowizji. Poza tym ci członkowie personelu przeważnie starają się dopomóc dłużnikom poprzez zaproponowanie rozłożenia zobowiązań na korzystne dla nas raty. Jeżeli jednak wierzyciel nie będzie chciał lub nie będzie mógł spłacić swego zobowiązania, to pracownicy firmy windykacyjnej będą zobowiązani do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Opiera się ono na złożeniu pozwu oraz poprzez wkroczenie komornika, do bardziej radykalnych przedsięwzięć.
procent

Autor: Karolina van Schrojenstein Lantman – Orlinska
Źródło: http://www.flickr.com
Przykładowo jeżeli dług powstał na skutek zaległości w spłacaniu kredytu mieszkaniowego, to w efekcie dłużnik może nawet stracić swoje lokum. To samo tyczy się niestety ruchomości, przykładowo samochodu czy też telewizora. Jednak to już ostateczność, wcześniej firma windykacyjna będzie próbowała rozwiązać kłopot kompromisowo.

Jedną z opcji jest dopisanie wierzyciela do różnych
baz, co utrudni mu zaciągnięcie jakiegoś innego kredytu lub pożyczki. Z tego też powodu stanowczo korzystniej jest ostrożnie operować swoim majątkiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*